Historien om Skrivrit

Tillsammans med namn som Läkerol och Gevalia, Pix, Björnkläder och Bo Fajans är Skrivrit ett av de klassiska varumärkena från Gävles storhetstid som industristad. Men egentligen börjar sagan om Skrivrit i ett liten skolhus utanför Ockelbo. Och i skånska Arlöv.

Per Olof Åkerlund var folkskollärare i det lilla järnbruket i Brattfors när han på 1870-talet började sälja små enkla skrivhäften som han och hans familj tråcklade ihop med nål och tråd om kvällarna. Åkerlund och hans fru Emma hade inte mindre än elva barn och alla fick tidigt lära sig hjälpa till i firman. Äldste sonen Erik, som föddes 1877, kom att grunda Åhlén & Åkerlunds förlag redan som 19-åring och blev med tiden en av Sveriges rikaste och mäktigaste män.

1897 flyttade familjen till Gävle där Per Olof blev lärare vid folkskolan i Stigslund. Och nu utökade han sin affärsverksamhet genom att köpa in och sälja allt som kunde behövas i de svenska skolorna, från bläckpennor och radérgummin till orglar och hyvelbänkar. Skolans källare användes som lager och det hände att lektionerna avbröts av viktiga telefonsamtal från kunder och leverantörer.

Efter en tid flyttade Åkerlund sitt företag till en gammal spisbrödsfabrik i närheten. Samtidigt breddades sortimentet ytterligare och familjens yngsta söner fick göra dagliga turer med paket till järnvägsstationen. Det sägs att det lilla familjeföretaget var den största kunden vid godsexpeditionen i Strömsbro, till och med större än bomullsspinneriet.
1903 ombildade Per Olof Åkerlund sin firma till Svenska Skolmateriel AB, som också gick under namnet Gevaliaförlaget. Men han fortsatte ändå att arbeta som lärare i ytterligare tio år.

Samma år som familjen Åkerlund slog sig ner i Gävle, 1897, tog en annan folkskollärare, Sven A Tornberg i Arlöv, initiativ till ett företag i samma bransch. Det fick namnet Skrif- och Ritboksaktiebolaget och ägdes till en början av 200 lärare runt om i landet. De utsåg Tornberg till verkställande direktör men precis som Åkerlund fortsatte han i många år att arbeta som lärare.
De båda företagen vände sig till samma kunder och var hårda konkurrenter till 1917 då Åkerlunds bolag gick upp i Skriv & Ritboksaktiebolaget, som ett par år senare förkortade sitt namn till Skrivrit. Bolaget hade fabriker i Gävle, Arlöv och Nässjö och försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. Sven A Tornberg efterträddes 1924 som verkställande direktör av Per Olof Åkerlunds son Helge, som ledde företaget till 1953.

På 1910-talet höll Svenska Skolmateriel AB i Gävle till vid Norra Kopparslagargatan 17 men efter hopslagningen producerades bolagets skriv- och ritböcker hos Sveriges Litiografiska Tryckerier (SLT) som hade en filial på Kålhagsgatan 12. Snart började man också trycka egna läroböcker i alla möjliga ämnen.

1941 byggde Skrivrit ett nytt hus på Alderholmen i Gävle, mellan hotell Baltic och Gevaliarosteriet. Adressen var Drottninggatan 47 och där tillverkades i början av 1960-talet omkring tio miljoner skriv- räkne- och arbetshäften per år. Hösten 1969 var det dags för nästa flytt, nu till det nya industriområdet på Sörby Urfjäll. Bolaget hade då omkring 90 anställda och påstod sig vara "Nordeuropas största i sitt slag".

Nedläggningen elva år senare väckte stor uppmärksamhet. Dels genom fackets hårda kamp för att rädda de 54 jobben men också på grund av Gävle kommuns kontroversiella beslut att straffa företagets ägare, storkoncernen Esselte, genom att bojkotta deras varor. 

Sedan 2010 är Bokförlaget Skrivrit ett inregistrerat varumärke som ägs av medieföretaget Ulf Ivar Nilsson AB. I sin nya form har förlaget hittills gett ut sex böcker. Men fler är på väg vilket får symboliseras av bilden här ovan. Den visar Skrivrits fabrik i Gävle 1938 där det ryker ur skorstenen och tjänstebilen står beredd att ta ut medarbetarna på nya spännande äventyr.